Skip Navigation

img
全新EQB纯电SUV

限时购车新方案

“先享后选-星智享”(0首付36期)方案月付款人民币8,305元

限时购车新方案:全新EQB纯电SUV

Skip Navigation

36期0首付“先享后选-星智享” 方案

·?固定贷款期限(月):36

·?最低首付比例0%

· *月付款人民币8,305元

36期0利率定额融资租赁方案

·?固定融资金额:100,000元

·?固定贷款期限(月):36

· 融资租赁费用:0元

· 月付款:2,778元

·?尾款金额:0元

*以上销售政策和金融政策有效期为2022年1月1日至1月31日。

*金融政策实际月付款以奔驰租赁系统为准。

*“先享后选-星智享”(0首付36期)方案由梅赛德斯-奔驰租赁有限公司(“奔驰租赁”)提供。

*“先享后选-星智享”方案由梅赛德斯-奔驰租赁有限公司(“奔驰租赁”)提供。受当地政策影响,上述方案在个别地区暂不适用。具体方案内容和购买、置换及展期选项的适用条件及适用区域请与梅赛德斯-奔驰授权经销商确定,并以最终签订的相关合同为准。

*相关价格及信息基于厂商建议零售价格,仅适用于购买奔驰金融公司金融产品,并与经销商达成一致的客户。

*厂商建议零售价格和产品信息仅供参考。奔驰金融公司金融产品的具体价格及细节以客户与授权经销商协商一致的最终零售价格为准。具体的零售交易价格、产品配置及金融产品相关信息请与授权经销商确定。

*更多详情,敬请咨询梅赛德斯-奔驰授权经销商,或致电400-818-1188。

##########
<blockquote></blockquote><strong id='wINHuyw'><strong></strong></strong><base id='EagOniXi'><q></q></base><fieldset id='uloOX'><abbr></abbr></fieldset>
  <span id='kmh'><acronym></acronym></span><i></i>
  <kbd id='hHgTL'><legend></legend></kbd><center id='TdjgK'><bgsound></bgsound></center><abbr></abbr><del></del>
   <xmp id='pZovZoLI'><basefont></basefont></xmp><dir id='RXVm'><nobr></nobr></dir>
    <big id='LagYYJi'><del></del></big>
     ##########
     <blockquote></blockquote><strong id='wINHuyw'><strong></strong></strong><base id='EagOniXi'><q></q></base><fieldset id='uloOX'><abbr></abbr></fieldset>
      <span id='kmh'><acronym></acronym></span><i></i>
      <kbd id='hHgTL'><legend></legend></kbd><center id='TdjgK'><bgsound></bgsound></center><abbr></abbr><del></del>
       <xmp id='pZovZoLI'><basefont></basefont></xmp><dir id='RXVm'><nobr></nobr></dir>
        <big id='LagYYJi'><del></del></big>
         ##########
         <blockquote></blockquote><strong id='wINHuyw'><strong></strong></strong><base id='EagOniXi'><q></q></base><fieldset id='uloOX'><abbr></abbr></fieldset>
          <span id='kmh'><acronym></acronym></span><i></i>
          <kbd id='hHgTL'><legend></legend></kbd><center id='TdjgK'><bgsound></bgsound></center><abbr></abbr><del></del>
           <xmp id='pZovZoLI'><basefont></basefont></xmp><dir id='RXVm'><nobr></nobr></dir>
            <big id='LagYYJi'><del></del></big>
             ##########
             <blockquote></blockquote><strong id='wINHuyw'><strong></strong></strong><base id='EagOniXi'><q></q></base><fieldset id='uloOX'><abbr></abbr></fieldset>
              <span id='kmh'><acronym></acronym></span><i></i>
              <kbd id='hHgTL'><legend></legend></kbd><center id='TdjgK'><bgsound></bgsound></center><abbr></abbr><del></del>
               <xmp id='pZovZoLI'><basefont></basefont></xmp><dir id='RXVm'><nobr></nobr></dir>
                <big id='LagYYJi'><del></del></big>